Einfamilienhaus - Zu verkaufen - Loiu - Loiu - Loiu AN 105142

Einfamilienhaus - Zu verkaufen - Loiu - Loiu

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/a145f2e6-52a8-4582-a75f-13c19fa6db03.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/70ee2793-4a4d-4b4d-8224-4fb5f7616fb6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/f7d75a55-5cad-47b8-8d32-d1418416347a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/18395e65-cf92-49e2-acd4-e7f13b5f87ab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/c084f973-adad-4c48-b997-81ac6ebd3bca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/eb65d6d1-7889-4fbd-bcb0-79cc5f5fd703.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/6464d611-10ca-46f9-8ce7-8912c54d07b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/22287972-d85d-473a-944c-be31e348708d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/e334230e-3c1f-456b-bcb0-7b6aa6d93a04.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/1622cf81-8259-470a-a675-bd37cabb287c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/c71afaac-c408-4792-a7d9-bc1effbb8b1f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/689f58f7-36e7-48c0-82e1-33a0106f148b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/8dac2d1f-d37c-477d-a800-3542c13bb4d2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/838166c1-e4c1-4302-afec-93c55148292d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/3b04465c-4289-4ff4-a199-155b3af342f4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/e50967b8-ddda-409c-b9ac-4bf6b4e16959.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/691ad30f-d74a-417d-a9e3-9c9215d85a03.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/4307ef04-ec4e-4a6b-9fcc-95bdcf27016d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/7dd55890-3ea9-4f5e-bb4d-a61468b2bf48.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/01de958b-d1a3-4c6c-aa79-542d97db814f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/62765663-02fc-47e1-b3a3-0544fc6e1d58.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/30c1d1c0-f917-4f1b-ab3a-f97bd504f615.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/4f5daf5e-7ee1-4021-abd4-00193d78e864.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/2aa6514b-4f60-4bab-82c2-ee66233e5b06.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/2d2938b0-f24a-433c-9744-dcc02c669a5c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/7c28385f-0d04-4510-b2c7-63b763a69559.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/e57c6872-f763-4d66-8cdd-c49f7d696e75.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/d3e7d374-27e3-4d0e-81b7-c8de2f1dede0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/45394b88-b059-45af-8dc7-87f3c90f37a1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/876bf96f-4c52-45cd-98ae-6ffc264e040b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/f336e484-7057-4a28-8106-4541b41d8665.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/7e7376c1-9798-4f0e-909e-c4dc6884797c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/343d59e6-9753-418d-9651-4a9c565a5d72.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/0cdd8f08-f5b4-4aaf-a894-5eb99dc15a2e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/3d3bfdb1-56d6-4225-8fdf-a662d3a3f2ed.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/f4b0169c-7c0c-4db0-bfcf-a5c71e06ff65.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/878205b5-c947-42a8-b949-c651672345c2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/d194529f-fb4c-4bf0-8eb5-14320ce13d3c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/a145f2e6-52a8-4582-a75f-13c19fa6db03.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/70ee2793-4a4d-4b4d-8224-4fb5f7616fb6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/f7d75a55-5cad-47b8-8d32-d1418416347a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/18395e65-cf92-49e2-acd4-e7f13b5f87ab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/c084f973-adad-4c48-b997-81ac6ebd3bca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/eb65d6d1-7889-4fbd-bcb0-79cc5f5fd703.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/6464d611-10ca-46f9-8ce7-8912c54d07b0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/22287972-d85d-473a-944c-be31e348708d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/e334230e-3c1f-456b-bcb0-7b6aa6d93a04.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/1622cf81-8259-470a-a675-bd37cabb287c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/c71afaac-c408-4792-a7d9-bc1effbb8b1f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/689f58f7-36e7-48c0-82e1-33a0106f148b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/8dac2d1f-d37c-477d-a800-3542c13bb4d2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/838166c1-e4c1-4302-afec-93c55148292d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/3b04465c-4289-4ff4-a199-155b3af342f4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/e50967b8-ddda-409c-b9ac-4bf6b4e16959.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/691ad30f-d74a-417d-a9e3-9c9215d85a03.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/4307ef04-ec4e-4a6b-9fcc-95bdcf27016d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/7dd55890-3ea9-4f5e-bb4d-a61468b2bf48.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/01de958b-d1a3-4c6c-aa79-542d97db814f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/62765663-02fc-47e1-b3a3-0544fc6e1d58.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/30c1d1c0-f917-4f1b-ab3a-f97bd504f615.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/4f5daf5e-7ee1-4021-abd4-00193d78e864.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/2aa6514b-4f60-4bab-82c2-ee66233e5b06.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/2d2938b0-f24a-433c-9744-dcc02c669a5c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/7c28385f-0d04-4510-b2c7-63b763a69559.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/e57c6872-f763-4d66-8cdd-c49f7d696e75.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/d3e7d374-27e3-4d0e-81b7-c8de2f1dede0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/45394b88-b059-45af-8dc7-87f3c90f37a1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/876bf96f-4c52-45cd-98ae-6ffc264e040b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/f336e484-7057-4a28-8106-4541b41d8665.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/7e7376c1-9798-4f0e-909e-c4dc6884797c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/343d59e6-9753-418d-9651-4a9c565a5d72.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/0cdd8f08-f5b4-4aaf-a894-5eb99dc15a2e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/3d3bfdb1-56d6-4225-8fdf-a662d3a3f2ed.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/f4b0169c-7c0c-4db0-bfcf-a5c71e06ff65.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/878205b5-c947-42a8-b949-c651672345c2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39573/d194529f-fb4c-4bf0-8eb5-14320ce13d3c.jpg
 • 8
 • 3
 • 400m2
Ref: Loiu AN 105142
Verkaufspreis 595 000 €
 • 8
 • 3
 • 400m2
Ref: Loiu AN 105142

María Tomasa Immobilien präsentiert zum Verkauf eine beeindruckende Einzelvilla mit einem großen Grundstück von ca. 2000m2 voller Obstbäume.

Die große Villa verteilt sich auf eine Eingangshalle, ein großes Wohnzimmer mit Kamin und offenen Decken bis in den sehr schönen zweiten Stock.Große Küche mit Zugang zum Garten, 8 Schlafzimmer, eines davon mit Sauna, 3 Badezimmer, Balkon, große Txoko mit Küche und Garage mit einfachem Zugang für mehrere Autos.
Die Summe aller Räume ergibt eine Gesamtfläche von ca. 400m2.
Der charmante Garten hat alle Arten von Obstbäumen wie Kaki, Apfelbäume, Kiwis, Birnbäume... . geschehen.
Rustikaler Stil mit seinen Fenstern und Holzfenstern, die Sie lieben werden.
Ölheizung.
Ganz in der Nähe des Zentrums von Loiu.

Ort

Anfragen

Unsere Website verwendet Cookies, um Ihre Benutzererfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung der Website bestätigen Sie, dass Sie die Verwendung von Cookies gemäß unserer Datenschutzrichtlinie akzeptieren.   Erfahren Sie mehr