Appartement - À vendre - Casco Viejo - Vitoria-Gasteiz - Vitoria ofi 201131

Appartement - À vendre - Casco Viejo - Vitoria-Gasteiz

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/336a51b3-dddb-43fd-ae58-5c9ff521fcc5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/58231b84-3f56-4734-af71-d19465632f3a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/5c2e7cd6-67a4-4af3-84a6-97cd84337178.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/d0d5c3fa-c0ad-4105-a874-4599899c095b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/8fc5485e-54dd-45c7-bf25-e60ea1bdedbc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/cc833e42-f0ad-4382-b2bd-aecf9f1fc94f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/6a2b4bde-e405-46f1-a309-8ec55a35e449.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/f119c9d8-2682-4944-a21c-9ed49a96996b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/d0378b3e-c4c9-4c85-8622-8039542af24d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/4d1d05dd-7f2b-4e1d-8c40-2d1cf4f9708d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/e2b7b11a-4cb2-40ac-ae84-bc7db810c471.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/bf90688d-7e1e-430e-a65b-28cf558695fa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/c25a82c6-df40-455e-8d6f-6eda895ae31e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/04bed822-8289-4754-add4-ebb1346d424b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/03f161af-cba8-423e-a854-f87fdb7e930e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/92bf4679-e3bd-40c8-a452-2caa5924d737.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/61ff338d-9d61-454e-835f-d5aee0d370f3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/dbaf3f4a-ab41-4889-95c8-7bb0da3b0db0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/3dcec429-7dbc-4329-ad9a-8d5ae22c6029.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/f3df0561-617d-48eb-9f37-a4d657d777ff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/61a8a6e2-63a7-4681-afdc-7f531e4e2958.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/028e7730-7f42-4cb3-a4e9-dd9d8c138e2d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/80293326-9896-4353-b509-d866e800d1ae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/ed1d7dc4-ce8d-45c4-962f-126a5f2cac11.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/646aadbf-ec75-46fc-9f2e-9a945884e2b4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/f641be8a-e319-4bcb-b6cd-5f124c102a7e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/69456bf1-fb3a-4a4b-b0dc-b4155b1635ed.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/c8ae1691-7cb5-484f-9d1d-71a0eee963ac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/1668fdd5-78d0-4b40-aad7-1b8dacefc963.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/e298ab6d-f4b2-476c-b219-27b332f3a0c0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/9063fd10-4050-42e4-8ec5-f4255d0502a7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/1fe2b61a-f419-4df8-bd8c-7ce2cf567a86.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/79fdb0e4-a013-43da-ac7c-b58b72fdf89e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/f528f7b0-780e-4080-83fe-264b429a692e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/59bc34b8-4be0-45e8-859f-2a7e1d226f84.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/3b42b254-b57a-4651-957b-533187527df1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/05d6b275-b240-48ff-a1b4-c1a988b3b8bd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/afebb84b-dd20-4ab6-b0b2-b04154110dcb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/23120072-0d04-4bd0-9746-24361957ee45.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/4ad1d460-b412-4dc0-ae64-b2f48f540849.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/e54c931b-62ee-4de9-a2c8-4a360161e771.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/feab3dcd-d064-4883-8794-4a13d1aa60ca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/336a51b3-dddb-43fd-ae58-5c9ff521fcc5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/58231b84-3f56-4734-af71-d19465632f3a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/5c2e7cd6-67a4-4af3-84a6-97cd84337178.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/d0d5c3fa-c0ad-4105-a874-4599899c095b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/8fc5485e-54dd-45c7-bf25-e60ea1bdedbc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/cc833e42-f0ad-4382-b2bd-aecf9f1fc94f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/6a2b4bde-e405-46f1-a309-8ec55a35e449.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/f119c9d8-2682-4944-a21c-9ed49a96996b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/d0378b3e-c4c9-4c85-8622-8039542af24d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/4d1d05dd-7f2b-4e1d-8c40-2d1cf4f9708d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/e2b7b11a-4cb2-40ac-ae84-bc7db810c471.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/bf90688d-7e1e-430e-a65b-28cf558695fa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/c25a82c6-df40-455e-8d6f-6eda895ae31e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/04bed822-8289-4754-add4-ebb1346d424b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/03f161af-cba8-423e-a854-f87fdb7e930e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/92bf4679-e3bd-40c8-a452-2caa5924d737.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/61ff338d-9d61-454e-835f-d5aee0d370f3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/dbaf3f4a-ab41-4889-95c8-7bb0da3b0db0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/3dcec429-7dbc-4329-ad9a-8d5ae22c6029.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/f3df0561-617d-48eb-9f37-a4d657d777ff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/61a8a6e2-63a7-4681-afdc-7f531e4e2958.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/028e7730-7f42-4cb3-a4e9-dd9d8c138e2d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/80293326-9896-4353-b509-d866e800d1ae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/ed1d7dc4-ce8d-45c4-962f-126a5f2cac11.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/646aadbf-ec75-46fc-9f2e-9a945884e2b4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/f641be8a-e319-4bcb-b6cd-5f124c102a7e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/69456bf1-fb3a-4a4b-b0dc-b4155b1635ed.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/c8ae1691-7cb5-484f-9d1d-71a0eee963ac.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/1668fdd5-78d0-4b40-aad7-1b8dacefc963.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/e298ab6d-f4b2-476c-b219-27b332f3a0c0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/9063fd10-4050-42e4-8ec5-f4255d0502a7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/1fe2b61a-f419-4df8-bd8c-7ce2cf567a86.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/79fdb0e4-a013-43da-ac7c-b58b72fdf89e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/f528f7b0-780e-4080-83fe-264b429a692e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/59bc34b8-4be0-45e8-859f-2a7e1d226f84.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/3b42b254-b57a-4651-957b-533187527df1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/05d6b275-b240-48ff-a1b4-c1a988b3b8bd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/afebb84b-dd20-4ab6-b0b2-b04154110dcb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/23120072-0d04-4bd0-9746-24361957ee45.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/4ad1d460-b412-4dc0-ae64-b2f48f540849.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/e54c931b-62ee-4de9-a2c8-4a360161e771.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39429/feab3dcd-d064-4883-8794-4a13d1aa60ca.jpg
 • 4
 • 2
 • 122m2
 • 120m2
Réf.: Vitoria ofi 201131
Valeur de vente 349 000 €
 • 4
 • 2
 • 122m2
 • 120m2
Réf.: Vitoria ofi 201131

Caractéristiques de l'établissement

 • Terrasse
 • Ascenseur

Emplacement

Notre site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. En utilisant le site Web, vous confirmez que vous acceptez l'utilisation de cookies conformément à notre politique de confidentialité.   Apprendre encore plus