Maison - À vendre - Loiu - Loiu - Luciano 806191

Maison - À vendre - Loiu - Loiu

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/237b6b27-b301-4085-801d-fb6f6d2eee2e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/6c992fe4-bb01-4c95-8071-d9e4fed0c3c5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/f65160fa-4e88-4198-b457-88c0d8e24e7f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/5001c34b-1108-442a-a62f-b4b440efef4f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/6a66169a-d3fb-4390-bc2d-5ac7cc5e2700.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/fc8040ec-6831-4056-b2f6-f83f6c423ab4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/284e28c8-fc59-4c4e-96f3-3dce4ac30d88.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/61ff6f58-0795-4a14-ba5e-c4ca41f18caf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/b3fd9de8-5605-4ee2-9e17-be925a8566f4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/8201da39-6bf1-450d-a835-7264cd30a7f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/566d7c80-de94-4366-acfb-1d8ff830a928.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/7a012dae-b6ac-42f6-af79-135d5056c098.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/c68d85ff-d51f-4cbe-beef-beb4b798556c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/5d58fb54-adc7-45d8-8296-6468dbbb4b71.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/5ebc68b1-e9ff-4ce5-a42d-e4e9990ea68f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/38ee93ae-b05a-47cc-8330-7ce1a95fd0e2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/c43c97ae-465b-441f-b91a-12815f94dbc5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/66be0174-9bbf-40ee-8208-42c593839ded.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/a012e150-dcb7-4c79-90bd-437023a8e44f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/4251657e-cbc8-43e8-bde7-45d983eb1381.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/bf156d69-558a-4be8-86a9-23145e3248e2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/fe756f21-0688-47a7-8c6b-a8cee52050e1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/7ff33a17-fb0b-4484-ac2f-1564b6db22a9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/4082a0e3-5bc6-437e-bf37-77067bbad3b4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/1a869333-1f5b-408c-9df8-d588e9c8b18a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/9fe7fe86-718c-4800-aff1-e21d5b482dce.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/45113f97-d936-4ffc-920e-704d2f05177d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/1b9f3811-6fe3-4e97-bc9c-5ee73d49caea.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/516585cf-d702-4f53-875e-5b2feb31c0ef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/682d3ca2-462c-4e75-beba-83b487ff2131.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/05850190-0565-47b7-8d6c-5361cf3020e9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/8f8c7d91-da8c-430e-b117-ba46da21fcb8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/05cc61d7-5d23-4daf-889e-63742655159b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/191b8ee2-7267-4261-bcec-e900417959d9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/10cb718b-e08b-4d9a-97e4-6881ee3665ae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/b2f69733-94b0-43e5-9199-cfb92c3f3dff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/02a6aa17-bb96-4bef-aa54-8e73de12b169.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/345322c4-2bfc-4c07-be8c-0457f7eb2747.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/53155b7e-cdd2-48cb-ae10-2758d8866f8f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/98845407-fcbc-4ca4-a701-aa47e70d91c3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/a753c439-36b5-4fa8-8602-484631668452.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/11010062-c6b8-45d0-b038-43e7b7838762.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/239ee731-744a-4d01-b4f5-102b3c3d02e8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/528ba624-19c3-43b7-9948-122c721ed3c5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/aa243896-0b94-421c-b1b1-5604f5c365c7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/59aedd72-1ed8-4956-85fe-3e4d65f90814.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/237b6b27-b301-4085-801d-fb6f6d2eee2e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/6c992fe4-bb01-4c95-8071-d9e4fed0c3c5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/f65160fa-4e88-4198-b457-88c0d8e24e7f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/5001c34b-1108-442a-a62f-b4b440efef4f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/6a66169a-d3fb-4390-bc2d-5ac7cc5e2700.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/fc8040ec-6831-4056-b2f6-f83f6c423ab4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/284e28c8-fc59-4c4e-96f3-3dce4ac30d88.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/61ff6f58-0795-4a14-ba5e-c4ca41f18caf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/b3fd9de8-5605-4ee2-9e17-be925a8566f4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/8201da39-6bf1-450d-a835-7264cd30a7f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/566d7c80-de94-4366-acfb-1d8ff830a928.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/7a012dae-b6ac-42f6-af79-135d5056c098.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/c68d85ff-d51f-4cbe-beef-beb4b798556c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/5d58fb54-adc7-45d8-8296-6468dbbb4b71.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/5ebc68b1-e9ff-4ce5-a42d-e4e9990ea68f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/38ee93ae-b05a-47cc-8330-7ce1a95fd0e2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/c43c97ae-465b-441f-b91a-12815f94dbc5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/66be0174-9bbf-40ee-8208-42c593839ded.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/a012e150-dcb7-4c79-90bd-437023a8e44f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/4251657e-cbc8-43e8-bde7-45d983eb1381.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/bf156d69-558a-4be8-86a9-23145e3248e2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/fe756f21-0688-47a7-8c6b-a8cee52050e1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/7ff33a17-fb0b-4484-ac2f-1564b6db22a9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/4082a0e3-5bc6-437e-bf37-77067bbad3b4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/1a869333-1f5b-408c-9df8-d588e9c8b18a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/9fe7fe86-718c-4800-aff1-e21d5b482dce.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/45113f97-d936-4ffc-920e-704d2f05177d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/1b9f3811-6fe3-4e97-bc9c-5ee73d49caea.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/516585cf-d702-4f53-875e-5b2feb31c0ef.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/682d3ca2-462c-4e75-beba-83b487ff2131.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/05850190-0565-47b7-8d6c-5361cf3020e9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/8f8c7d91-da8c-430e-b117-ba46da21fcb8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/05cc61d7-5d23-4daf-889e-63742655159b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/191b8ee2-7267-4261-bcec-e900417959d9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/10cb718b-e08b-4d9a-97e4-6881ee3665ae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/b2f69733-94b0-43e5-9199-cfb92c3f3dff.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/02a6aa17-bb96-4bef-aa54-8e73de12b169.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/345322c4-2bfc-4c07-be8c-0457f7eb2747.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/53155b7e-cdd2-48cb-ae10-2758d8866f8f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/98845407-fcbc-4ca4-a701-aa47e70d91c3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/a753c439-36b5-4fa8-8602-484631668452.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/11010062-c6b8-45d0-b038-43e7b7838762.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/239ee731-744a-4d01-b4f5-102b3c3d02e8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/528ba624-19c3-43b7-9948-122c721ed3c5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/aa243896-0b94-421c-b1b1-5604f5c365c7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/2842/2a186f70-b1ad-4e30-8cc9-420524d98732/39850/59aedd72-1ed8-4956-85fe-3e4d65f90814.jpg
 • 4
 • 4
 • 300m2
 • 400m2
Réf.: Luciano 806191
Valeur de vente 650 000 €
 • 4
 • 4
 • 300m2
 • 400m2
Réf.: Luciano 806191

Maison à deux familles de trois étages à vendre à Loiu en très bon état, dans un quartier très calme près du centre de la ville.

La maison a deux entrées piétonnes et un autre accès par le garage.

La maison est divisée en trois étages:

Au sous-sol d'environ 80 m2, nous avons un grand garage pouvant accueillir quatre voitures et une pièce pouvant servir de débarras et de cave.

Au rez-de-chaussée se trouvent la cuisine (très bien équipée et avec un îlot inclus), des toilettes et un grand salon, avec deux sorties sur le patio qui entoure la maison, très pratique avec plusieurs zones différentes. Nous avons également à cet étage une chambre avec salle de bain.

Au 1er étage, il y a trois chambres, la principale avec dressing et salle de bains, sortie sur une grande terrasse exposée sud et une autre salle de bains dans le distributeur. En outre, il y a un bel espace de lecture, avec un haut plafond et une luminosité parfaite. Aussi à partir d'ici il y a sortie sur une autre petite terrasse.

La maison dispose de chauffage au gaz naturel et de fenêtres en PVC à rupture de pont thermique.

Caractéristiques de l'établissement

 • Jardin
 • Terrasse
 • Entraînement unidirectionnel

Emplacement

Renseigner

Notre site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. En utilisant le site Web, vous confirmez que vous acceptez l'utilisation de cookies conformément à notre politique de confidentialité.   Apprendre encore plus